סוף שבוע

Wochenende

חושב

denkt

אפשר לעשות

Man kann machen

כדאי ללכת

Es lohnt sich hinzugehen

חשוב

wichtig

לנוח

s. ausrühen

לראות סרט

Einen Film sehen

לדבר עם חברים

Mit Freunden sprechen

לעשות חיים

Tolle Zeit haben

סרטים

Filme

מעניינים

Interessante

נהדרות

Hervorragend

כתוביות

Untertitel

מסבירות

erklärende

מפסיק

Hört auf

מזמין חברים

Freunde einladen

מכיר מהצבא

Kenne aus der Armeezeit

משעמם

langweilig

מבקרים

Besucher

משחקים מטקות

Tischtennisspielen

להתחיל

anfangen

מרגישים

fühlen

מצויין

ausgezeichnet