Единица 7

Част 2

 

Ние имаме бяла маса, евтина и добра.

Кога ще я видя? Ти си Михаил Гуревич? Наистина ли? Да ... защо?

Не си ли спомняш? Аз съм Олга.

Ние ходихме заедно в едно и също училище в Ленинград, заедно пишехме бележки.

Ходехме на излети. Не сили спомняш? Ти следваш инженерство, нали?

Да.

Какво правиш в магазина?

Той е добър продавач. Ние работим заедно. Аз имам късмет. Щастливец? До сега нищо не съм продал.

Момент! Ти Олга ли си, Олга Щерн? Ти следваш медицина нали?

Вярно. Аз не съм вече Олга Щерн. Аз съм Олга Нисанов.

Аз съм лекарка, но нямам работа... Мило е да срещнеш приятели в Израел.

Мило е да срещнеш нови приятели.

Прекрасно.