נולדNolad - wurde geboren

 כפרKfar - Dorf m.

 בית ספר יסודיBejt Ssefer jessodi - Grundschule m.

 בית ספר תיכוןBejt Ssefer Tichon - Gymnasium m.

 במיוחדBimjuchad - insbesondere

 נהגNahag - pflegte v.

 לעקובLa-akov - verfolgen v.

 נדיבNadiv - Grosszuegig

 זולתSulat - der Andere m.

 קשישKaschisch - Senior

 קשישי הכפרKschischej ha-Kfar - Dorfssenioren pl.

 לכנותLechanot - nennen v.

 לבקרLevaker - besuchen v.

 לדאוגlid-og - sorgen v.

 מחסורMachsor - Not m.

 מסורMassur - devot

 טבעTeva - Natur m.

 שטחים חקלאייםSchtachim Chaklaaiyim - Felder

 איש מאמיןIsch maamin - relgioeser Mensch

 ירא אלוהיםjereh Elohim - Gorfuerchtig

 נעים הליכותNeim Halichot - Hoeflich

 לשפוטLischpot - Verurteilen

 מוצאMotza - Herkunft m.

 עדהEdah - Ethnie w.

 מעשהMaaseh - Tat

 לגייסLegajess - Einberufen v.

 להתנדבlehitadev - s. freiwillig melden

 צבא קבעTzva Keva - Berufsarmee m.

 תפקידTafkid - Rolle m.

 גששGaschasch - Spuerensicerer

 הערכהHaarachot - Evaluation pl.

 תיק אישיTik Ischi - Personalakte m.

 מעולהMeuleh - Hervorragend m.

 ליפולLipol - Fallen v.

 נפלNafal - Fiel v.

 קרבKrav - Schlacht m.

 מנוחת עולםMenuchat Olam - Ewige Ruhe w.

 לקראLikro- ruffen v.

 נקראNikaraa - wurde geruffen

 למלאLemale Makom - Ersetzen

 ממלא מקוםMemale Makom - Ersaz

 לחלותLachlot - erkranken

 להססlehassess - zoegern v.

 להתנדבLehitjatzev -s.melden v.

 מיידMijad - sofort

 להשאירlehaschir - hinterlassen v.

 מכתב תנחומיםMichtav Tanchumim - Trostschreiben m.

 משפחה שכולהMischpacha schakula - Die Familie der Hinterbliebenen w.

 רמטכ"לRamatkal - Armeegeneralstabschef

 להרוגla-harog - toeten v.

 נהרגNeherag - wurde getoetet

 מטעןMitaan - Sprengsatz

 לפתוחLiftoach - oeffnen v.

 צירTzir - Verkehrsader m.

 מוצבMutzav - Stellung

 אזור בטחוןEsor Bitachon - Sicherheitszone m.

 משימהMessimah - Aufgabe w.

 תקופהTkuffa - Periode w.

 לשרתLescharet - Dienen v.

 שרותScherut - Dienst m.

 לוחם לדוגמאLochem le-Dugma - Musterkaempfer

 להצילlehatzil -Retten v.

 לגלותlegalot - entdecken v.

 חוליהChulija - Kleine Gruppe

 מבצעMivtza - Operationm.

 להשתתףLehischtatef - s. beteiligen

 מוותMavet - Tod m.

 אומץOmetz - Mut