Die Alphabet-Tabelle Übersetzung Die hebräische Tastatur Aufgabe versenden

שיעור 15

תרגיל מספר 4

 

הקשב!

 

הוא חייל בחייל האויר הישראלי.

זה סוד צבאי.

בבסיס הזה יש דברים סודיים.

 

"הישראלי", "צבאי", "סודיים"

 

שים לב לשמות התואר הבאים:

 

צבא:  צבאי,  צבאית,  צבאיים,  צבאיות

 

ישראל:  ישראלי, ישראלית, ישראלים, ישראליות

 

רוסיה:  רוסי, רוסית, רוסיים, רוסיות

 

סוד: סודי, סודית,  סודיים, סודיות

 

אביב:  אביבי,  אביבית,  אביביים, אביביות

 

האקלים במדבר הוא אקלים מדברי.

הוא גר בשוודיה, הוא מדבר בשפה השוודית.

 

תרגל!

אמור את שמות התואר במשפטים הבאים.

 

הוא אוהב שירים מישראל.

הוא אוהב שירים ישראליים.

 

דני גר באוהל של הצבא.

 

סקי הוא ספורט של קייץ.

 

הוא קורא בעיתונים מרוסיה.

 

הן לובשות שמלות מתאימות לאביב.